Muhammed Zühdü hz.

Muhammed Zühdü hz.
A+
A-

Muhammed Zühdü Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Zühdü hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Selahaddin Uşşaki hz.den sonra gelen zat Muhammed Zühdü hz.dir.

 

Muhammed Zühdü Hz. (h. ) yılında Nazilli’de doğmuştur. Mürşidi Selahaddin Uşşaki hz.dir. Nazilli’de Yeşil Türbe diye anılan türbe ve bitişiğindeki (Yunanlıların yaktığı ve şu anda mevcud olmayan) cami/ tekkede şeyhlik yapmıştır. Nazilli’de müftülük yapmıştır. Kabri şerifi Nazilli’de ( Nazilli -Bozdoğan yolu üzerinde ) Yeşil Türbe’dedir. Vefat tarihi 1806 dir. Hulefâsı: Ali Galib Vasfi hz’dir.

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Muhammed Zühdü hamil oldu zahir batın nur

 

Sıddık Naci Eren efendi ise

Mehmed Zühdi-i abid idi, ehl-i takva ehl-i vera

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Zühdü hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Yeşil Türbe Son türbedarı Eşref Hoşer’in torunu Nuri Hoşer sohbeti
 11. Nazenin Uşşakilik Doç.dr. Şamil Baş

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Muhammed Zühdü hazretlerinin dergahı ve medfun olduğu Nazilli’deki Yeşil Türbe