Ömer Karibi hz.

Ömer Karibi hz.
A+
A-

Ömer Karibi Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ömer Karibi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Memicani Saruhani hz.den sonra gelen zat Ömer Karibi hz.dir.

Kutup Ömer Karibi Dede Hz. Manisa Saruhan’da doğmuştur. Mürşidi Memican Saruhani hz.dir. Daha sonra Gelibolu’ya yerleşti. 1605 (h.1013 ) gelibolu’da vefat etti. Kabri şerifi Gelibolu’dadır.

Halifeleri Alim Sinan ve Cahidi Ahmed hz. dir.

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Ömer Karibiye geçti feyzi manevi pür nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Ömer Karibi-i aşık idi memnun etti Peygamberi

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ömer Karibi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 10. Kutub Ömer Karibi Dede Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç
 11. Ömer Karibi ve divançesi Süleyman NuriYağcı

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Ömer Karibi Hz. Kabri Şerifi

foto için oguzhan kantar beye teşekkür ederiz.