Ömer Vecihüddin Bekri Hz

Ömer Vecihüddin Bekri Hz
A+
A-

Ömer Vecihüddin Bekri Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ömer Vecihüddin Bekri hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Muhammed Bekri hz.den sonra gelen zat Kadı Vecihuddin Bekri hz.dir. Kâdî Vecihuddin Bekri hz. Ebû Bekir (r.a) neslindendir. Muhammed Dîneverî amcasıdır. Sühreverd’de ( İran’da Zencan ilinde bir kasaba) doğup Bağdâd’da yetişti. Sûhreverd’e kadı tâyin edildi. Hali halvet ve uzlet üzereydi.

Şeyh , 1050 (H.442) yahut 1060 (H.452) senesinde vefât etti. Kabirleri Bağdat’tadır. Dört halîfesinden biri Ömer Bekrî, Osman Harrât, Mâcid Şirvânî ve kendi yerlerine geçen Ebû Necib’dir.

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Muhammed Vecihüddin Kadı seyri ile geldi bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Vecihüddin-i Bekri Peygamberin varisi

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ömer Vecihüddin Bekri hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

  1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
  2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
  3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
  4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
  5. Lamezatı Hulviyye
  6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
  7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
  8. Türkiye gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Bağdat