Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hz.

Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hz.
A+
A-

Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ahmed Semerkandi hz.den sonra gelen zat Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz.dir.

Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Buhara’da (Özbekistan) doğmuştur. Mürşidi Ahmed Semerkandi hz.dir. Hüsameddin Uşşaki hz. Uşak’ta seyrü süluğunu görüp bilahare İstanbul’a gitmiştir. Hocasından ayrıca Ümmi Sinan hz.den de hilafet almıştır. Halvetiyye’de yeni bir kol açmıştır. Hac dönüşü Konya’da vefat edip İstanbul Kasımpaşa’daki Asitanesine defnedilmiştir. Bir çok halifesi vardır . Postnişini : Memicani Saruhani hz. dir .

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Hüsameddin-i Uşşaki pir evvel mahsen-i menba-i feyzi nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Varis-i taht-ı tarikat içtihad eyledi Hüsameddin Uşşaki

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 10. Anadolu Tasavvuf tarihine notlar Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç
 11. İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 12. IX/XV. ASIR OSMANLI TOPLUMUNDA HALVETÎLİK VE HALVETÎLER Mahmut ULU Danışman Prof. Dr. HÜLYA KÜÇÜK
 13. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER
 14. Türkiye’de Tarikatlar Halvetiyye Prof.Dr. Semih Ceyhan
 15. Mehmet Tahir efendi Osmanlı Müellifleri eserinin tashihi Y.Lisans Tezi Hatice YILMAZ uludağ üniversitesi
 16. Prof.Dr. Reşad Öngören Osmanlıda Tasavvuf
 17. 15-16.yüzyıl_arşiv kaynaklarına göre Uşak kazasının sosyal ve ekonomik tarihi Dr.Mehtap Özdeğer
 18. Ahmed Öğke Ahmed Şemseddin Marmaravi hz.insan yayınları
 19. Necdet Kabaklarlı ile söyleşi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hz. Asitanesi