Sadreddin Hiyavi Hz

Sadreddin Hiyavi Hz
A+
A-

 

Sadreddin Hiyavi Hz .

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Sadreddin Hiyavi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde İzzeddin Halveti hz.den sonra gelen zat Sadreddin Hiyavi hz.dir.

Şirvan’a bağlı Hayâve nahiyesinde doğdu. Sadreddin Hiyavi Hz. ticaretle uğraşırdı. Medrese eğitimi alamadı. İzzeddin Halveti hz. sohbet için köylerine teşrif ettiğinde tanışıp ders aldı.

m.1455 / H.860 târihinde vefat etti. Kabri şerifi Şirvan bölgesi Şamahı kasabası yakınlarında Künbed Kabud’dadır. Halifeleri : Pîrzâde, İbrâhim Şirvânî, Pîr İlyâs ve Seyyid Yahyâ hazretleridir.

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Sadreddin sami de aldı oldu mualla nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Sadrüddin-i Hıyavi içerdi aşk şarab-ı tahura

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Sadreddin Hiyavi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi – YAHYÂ b. Şirvani
 9. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 10. Üç Pirin Mürşidi Prof.Dr.Semih Ceyhan
 11. MEHMET KEMAL PİLAVOĞLU’NUN HAYATI, ESERLERİ VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ Abdulkadir ABDIKAMIT UULU Y.LİSANS TEZİ

İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 1. Keşkül Dergisi Halvetiyye (23 yaz) ve Yahya Şirvani sayıları
 2. IX/XV. ASIR OSMANLI TOPLUMUNDA HALVETÎLİK VE HALVETÎLER Mahmut ULU Danışman Prof. Dr. HÜLYA KÜÇÜK Syf.201- 203
 3. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER 567 Hulvî, a.g.e., s. 307-312. 568 Aşkar, a.g.m., s. 557. Ceyhan, a.g.e., s. 697. 569 Vicdânî, a.g.e., s. 18, Dipnot: 2.
 4. I. Şabanı Veli Sempozyumu HALVETİYYE SUFİLİĞİNİN ŞİRVAN’DA TEŞEKKÜL DEVRİ ŞABAN-I VELİYE UZANAN YOLUN KURUCU ŞAHSİYETLERİ Doç. Dr. Mehmet RIHTIM
 5. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLME

MÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM Hulvi, Lemezat, sh. 279-283. A. Hilmi Hocazde, Ziyaret-i Evliya, s.47.

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Sadreddin Hiyavi hz.nin yaşadığı Şamahı kasabasındaki Kalehane Türbeleri