Selahaddin Uşşaki hz.

Selahaddin Uşşaki hz.
A+
A-

Selahaddin Uşşaki Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Selahaddin Uşşaki hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Cemaleddin Uşşaki hz.den sonra gelen zat Selahaddin Uşşaki hz.dir.

 

Selahaddin Uşşaki Hz. 1705 (h.1117) yılında Kesriyye’de ( Yunanistan ) doğmuştur. Mürşidi Cemaleddin Uşşaki hz.dir. Şeyhine damad olmuştur. Uşşaki yolunun üçüncü piridir. Tahir Ağa dergahında şeyhlik yapmıştır. 200’den fazla eser yazmıştır. Kabri şerifi İstanbul Tahir ağa dergahındadır. Vefat tarihi 1783 (H. 1197 ) dir. Hulefâsı: Muhammed Zühdü hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Damadı Selahaddin Uşşaki Piri Salis devir etti bu nur

 

Sıddık Naci Eren efendi ise

Zülcenahin Pir-i Abdullah Salahuddin-i Uşşaki

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Selahaddin Uşşaki hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Dr.Gürol Pehlivan https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/salahi-abdullah-salahaddin
 11. Akkuş, Mehmet (1998). Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri. Ankara: MEB Yay. 75.

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : İstanbul fatih Tahir ağa camii Selahaddin Uşşaki kabri şerifi