Seyyid Abdülkadir Geylani (k.s.a.)

Seyyid Abdülkadir Geylani (k.s.a.)
A+
A-

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Seyyid Abdülkadir Geylani hz. k.s.a.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Seyyid Abdülkadir Geylani hz. k.s.a.  :

 

SEYYiD ABDULKADIR GEYLANI (K.S.A.)

Kutburrabbani, Gavsussamedani, Hazret-i Şeyh Seyyid
Abdülkadir Geylani Kaddesallahü Sirrahul Aziz Hazretleri,
Hicret-i Celile-i Nebeviyyenin 470. ci yılında, Hazer denizinin
güneyinde, Geylan kasabasının Nayf köyünde dünyaya teşrif
buyurdu.
Annesinin isim Fatıma, babasının ismi Musa’dır. Künyesi
Ebu Salih’tir. Neseb yönünden şu suretle Resul-i Ekrem
(S.A.V.) efendimize ulaşır: Musa, Abdullah, Yahya, zahid, Mu-
hammed, Davud, Musa, Abdullah, Musa Cun, Abdullah Muh-
sin, Hasan Müsenna, Hz. Hasan, Hz. Ali bin Ebu Talib radıyal
lahü aleyhim ecmain.
Rivayete göre, Hicretin 470. ci yılı Ramazan ayının birinci
gecesi, Seyyid Musa şöyle bir rüya gördü:
Bir yer ki … Resül-i Ekrem Sallallahü Aleyhi ve Sellem, as-
habı ve bütün evliya-i kiram hazeratı, o yere toplanmışlar. Haz-
ret-i Fahr-i Kainat Efendimiz Seyyid Musa’ya dedi ki:
– Ya Musa, ya benim evladım! Ne mutlu sana ki; her şeye
kaadir olan ve her şeyin evlad sahibi bulunan Hak Teala Haz-
retleri. sana bu gece bir erkek evlad ihsan eyledi. Ki; müstesna
bir varlıktır ve benim evladımdır. Rütbe ve derecesi bütün ev-
liya-i kiram hazeratının üstündedir.
Sabah oldu. Seyyid Musa uyandığında kalbi sevinç ve·sü-
rür, gökyüzü nur içindeydi. İşte o gün Seyyid Abdullahil
Savminin kızı Seyyide Fatıma, Hazret-i Abdülkadir’i dünyaya
getirdi.
Ene baz Sultanirrical
Cae fi aşk tevfiki kemal
Şairler onun için:
“AŞK İLE GELDİ, KEMAL İLE ÖMÜR SÜRDÜ. KEMALİ
AŞK İLE HAKKA KAVUŞTU” demişlerdi. Ebced hesabından
onun doğuş tarihi olan 470, AŞK, ömrünün bedeli olan 91 de,
KEMAL kelimesine işaret eder.
Annesi, Ümmülhayr lakabıyla meşhurdu. Annesinin baba-
sı Abdullah Su’mai Hazretleri ise; Geylan kasabasının büyük
şeyh ve zahidlerinden olup melek gibi bir zattı.  (1)

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Seyyid Abdülkadir Geylani hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 

  • 1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları s.101

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581