Seyyid Cemaleddin Şirazi Ezheri hz.

Seyyid Cemaleddin Şirazi Ezheri hz.
A+
A-
 • Cemaleddin Şirazi Ezheri Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Cemaleddin Şirazi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Şehabeddin Tebrizi hz.den sonra gelen zat Cemaleddin Şirazi Ezheri hz.dir. Cemaleddin Şirazi Ezheri hz. İran’ın Şiraz şehrinde doğdu. Seyyid’dir. Mısır’a gidip Camiül Ezher’de tahsil gördü. Sonra Tebriz’e döndü. Şihabüddin-i Tebrizi hz.ne intisab edip hizmet etti. Seyrü sülukunu tamamlayınca Gilan şehrine halife olarak gönderildi. Cemaleddin Tebrizi hz , burada uzun yıllar halka tasavvufu öğretti. Ebheriyye ve Halvetiyye yolunun Şirvan ve Kafkaslarda tanınmasına vesile olmuştur . Gilan’da 672 / 1273’de vefat etti. Halifesi ve postnişini Zahid Geylani hz’dir .

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

As Seyyidi Muhammed Cemaleddin Tebriziye intikalle bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Seyyid Muhammed Cemalüddin seyir ederdi alemleri

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Şehabeddin Tebrizi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
 3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 5. Lamezatı Hulviyye
 6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 8. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 9. İslam Ansiklopedisi
 10. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 11. AZERBAYCAN’DA TASAVVUFİ HAREKETLER (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
  Tez DanışmanıDoç. Dr. Mustafa AŞKAR Tezi Hazırlayan Zülfikar NABİYEV
 12. 13. YÜZYIL ANADOLU TASAVVUFUNDA EVHADEDDİN-İ KİRMANİ VE TESİRLERİ Doktora Tezi Moharram MOSTAFAVI
 13. MUHAMMED B. HASAN ES-SEMENNÛDÎ’NİN HAYATI ESERLERİ VE TARİKAT ÂDÂBI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ DR. MEHMET ŞİRİN AYİŞ
 14. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER
 15. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLME

MÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Cemaleddin Şirazi Ezheri hz. türbesi